Kdy k nám
Sem vložte podnadpis

Návštěva logopeda

Kdy s dítětem k logopedovi? 

  1. Jestliže dvouleté dítě neužívá aktivně okolo 50ti slov, netvoří dvouslovná spojení (mama papa, auto jede,...) a jeho řeč je nesrozumitelná i pro jeho nejbližší okolí
  2. Jestliže 3-4 leté dítě často chybuje v časování a skloňování, má malou slovní zásobu, typická telegrafická řeč
  3. Jestliže máte dítě se suchovou vadou, pervazivní vývojovou poruchou, rozštěpem, s DMO (dětskou mozkovou obrnou) či jinou vývojovou vadou
  4. Jestliže máte podezření, že dítě adekvátně nereaguje na zvukové a řečové podněty, neslyší na zavolání, přestává žvatlat, neprodleně se obraťte na odborné pracoviště (foniatr,...)
  5. Pokud se řeč Vašeho dítěte stane neplynulou - zadrhavá, navštivte logopeda neprodleně!

Kdy by měl logopeda navštívit dospělý? 

  1. Porucha komunikačních schopností vzniká zpravidla náhle v důsledku cevních mozkových příhod (CMP), při traumatech hlavy v oblasti řečového centra či krku
  2. Logopedická péče by měla být zahájena co nejdříve po vzniku obtíží