Ceník služeb
Sem vložte podnadpis

Komplexní vstupní vyšetření + úvodní terapie

(diagnostika, sestavení plánu péče, zpráva prokaře)

         550 Kč

40 minut

Logopedická intervence středně náročná

(poruchy výslovnosti, poruchy rezonance)

260 Kč 

30 minut

Logopedická intervence velmi náročná

(dysfázie, afázie, dysartrie, poruchy polykání, DMO...)

500 Kč 

40 minut

Logopedická intervence v domácím prostředí

+ doprava 5,- Kč/km

600 Kč 

60 minut

Potvrzení pro studium

(logopedické vyšetření + vystavení zprávy)

150 Kč

10 minut

Cílené a kontrolní vyšetření a vyšetření fonematického sluchu.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR

Ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřeno smluvní vztah s následujícími zdravotními pojišťovnami:

Klientům výše uvedených pojišťoven je péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je zapotřebí doložit poukaz na vyšetření, který Vám vystaví dětský, praktický či odborný lékař.

Klient v hotovosti hradí pouze regulační poplatek ve výši 30 Kč (za vstupní, kontrolní či cílené vyšetření).

Klienti ostatních zdravotních pojišťoven hradí péči přímou platbou v hotovosti.