Kdo jsme
Sem vložte podnadpis

Kdo jsme, čím se zabýváme, historie...

V současné době, kdy stále narůstá počet pacientů s narušenou komunikační schopností, je nabídka logopedických služeb nedostatečná a pro mnohé pacienty dojíždění do přilehlých regionů nemyslitelná. Proto jsem se rozhodla otevřít logopedickou ambulanci (ordinaci) právě v Ústí nad Labem. Našim cílem je poskytnout odbornou péči klientům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností. Dále můžeme nabídnout pomoc při diagnostikování a terapii poruch polykání s možnou návazností na odborná vyšetření v Masarykově nemocnici.

Ve zdravotnictví se pohybuji již 12 let, z toho čtyři roky v dětské ambulanci, kde jsem se věnovala převážně pacientům s diagnózou autismu, symptomatickou poruchou řeči, dyslalií. Dále jsem se zabývala dětskou mozkovou obrnou a pacienty s kochleárními implantáty a sluchovými vadami. Dalších osm let jsem pracovala v nemocnici převážně s dospělou klientelou v akutní i chronické fázi, po cévních mozkových příhodách, úrazech, nádorech hlavy a krku. Část dne jsem se věnovala samozřejně i dětské klientele.

Certifikáty, atestace

 • Odborný seminář "Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra"- 2004
 • Incipientná zajakavosť - 2004
 • Fixovaná zajakavosť - 2004
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii - 2004
 • Hlas - 2004
 • Specializační kurz pro foniatry a logopedy - 2004
 • Základy audiologie a sluchové protetiky - 2004
 • Problematika autismu - zdravotní a vzdělávací problémy. Specifika vzdělávání dětí a žáků s autismem - 2004
 • Afázie - 2005
 • Neurologie - 2005
 • Dysartrie - 2005
 • Specializační kurz pro logopedy a foniatry - 2005
 • Vady a poruchy sluchu - 2006
 • Specializační kurz pro logopedy a foniatry "Demence" - 2006
 • Afaziologie A - 2007
 • Vývojová dysfázie - 2010
 • Plánování a hodnocení rozvoje sluchově postižených dětí s kochleárním implantátem - 2010
 • Praktický kurz hlasové reedukace I + II - 2010